Op de Veluwe is en blijft de noodverordening van kracht. Voor recreatieparken houdt dit in dat centrale voorzieningen zoals wasserettes, toiletgebouwen, horeca etc.. gesloten moeten zijn tot in ieder geval 01 juli. Het Leeshuisje mag wel weer open, lees de aanwijziginen op de deur goed! Het park is een publieke ruimte waar de afstandsregel van 1,5m blijft  gelden!  Beperk het bezoek, ga na of u in uw eigen chalet/huisje ook binnen de 1,5m afstand kunt aanhouden, stel ook uw eigen gasten op de hoogte van de regels. Het gezelschap dat in een huurhuisje verblijft moeten allemaal deel uitmaken van eenzelfde gezin. Voor de speeltuin geldt dat kinderen t/m 12 jaar er vrij mogen spelen. Voor jongeren 13 t/m 18 jaar én volwassenen geldt dat zij de 1,5m in acht moeten nemen! We spreken u aan op uw verantwoording voor de naleving van de regels. Het is in ieders belang dat de Toverberg open blijft! Er wordt nog steeds en is inmiddels al meerdere keren gecontroleerd op het naleven van de regels! We moeten het samen blijven doen....

Webdesign & development Artenweb.nl